Jeg kæmper for mest mulig personlig frihed, men ikke til at skade andre og de næste generationer. Derfor skal vi have klimahandling NU

Dannmark skal være netto-nul udleder i 2040

Lavere skat på arbejde. Højere skat på CO2

Det skal kunne betale sig at være grøn